Saison 2022/2023

Petzen

Kordeschkopf (Kordezeva glava) 2.126 m, Knieps (Koncnikov vrh) 2.110 m | 1.700 hm

zur Tour »